Priser

Priset sätts efter stubbens diameter i marknivå, och utgångspriset är 100:-/dm exkl. moms Detta pris gäller vid normalt fräsdjup ca. 15-20cm under marknivå. Priset blir givetvis bättre vid flera stubbar.

Minimi avgift: 500:- exkl. moms

Inga framkörningsavgifter i södra skåne.

Priserna kan variera beroende på stubbens höjd, rotben m.m. Ett exakt pris lämnas alltid innan fräsningen påbörjas.

Vid större jobb eller vid önskemål lämnas kostnadsfri offert.